ScourMonitor : ontgrondingen in beeld !

De ScourMonitor meet de afstand tot de zeebodem op vier plekken

The Scour monitor

Rond palen in de zeebodem zoals bij offshore windmolens treedt vaak ontgronding op (Scour in het Engels). De ScourMonitor meet de afstand van het instrument tot vier plaatsen op de bodem in de nabijheid van de paal. Om inzicht te krijgen in het proces of voor real-time controle is dat zeer waardevolle informatie.

De ScourMonitor werkt als een echolood met vier bundels. De bundels staan onder hoeken van 10, 20, 30 en 45 graden. De intensiteit van het teruggekaatste akoestische signaal langs deze vier zeer nauwe bundels wordt gemeten. Uit de intensiteit van het teruggekaatste signaal meet de ScourMonitor de afstand tot de bodem. In de software corrigeren we de afstanden voor de precieze oriĆ«ntatie van het instrument. De data ziet u zowel grafisch als numeriek.

De afstanden tot de bodem ziet u of grafisch op een met een password beschermde website, of deze is opgeslagen op in de ScourMonitor zelf voor latere verwerking en presentatie.

Er zijn twee verschillende versies afhankelijk van de gebruikte akoestische frequentie:

  • Meetbereik 0.1 tot 10 afstand tot de bodem
  • Meetbereik 7 tot 30 m afstand tot de bodem
Het instrument is eenvoudig te monteren, heeft geen uitstekende delen en de kans op storing met andere activiteiten en apparatuur in de omgeving is klein.

Toepassingen
De ScourMonitor is een goedkope maar krachtige manier om belangrijke gegevens over de dynamische veranderingen in de zeebodem vast te leggen rond fysieke constructies. De meest gangbare toepassing is het vastleggen van de erosie rond de peilers in een offshore windmolen park. De ScourMonitor kunt u bevestigen aan de paal en kan gevoed worden met een interne batterij en de data opslaan op het interne geheugen of de voeding kan uit een kabel komen met een interface box waaruit de data verstuurd wordt naar het internet.
 
Andere toepassingen zijn:
  • Brugpeilers hebben vaak last van erosie
  • Bij dammen en stuwen treedt vaak erosie of sedimentatie op
  • Rond baggerwerken en mijnbouw activiteiten gelden vaak restricties voor erosie en sedimentatie om de verspreiding van bodem materiaal en giftige stoffen tegen te gaan. De ScourMonitor brengt dit in beeld eventueel in combinatie met onze sensoren voor stroming en golven.
 
Een video vindt u hier.
Related content
File Scour Monitor brochure
Related content