Scheepsgebonden ADCP

Nortek biedt u een ADCP aan voor permanent gebruik op een survey schip. Het system en de bijbehorende software is ontwikkeld voor 24 uur per dag gebruik op zee.

VMCPBronze

De VM (Vessel-Mounted) Profiler is ontwikkeld voor het meten van de stroomsnelheid onder het schip dat uitgerust is met moderne navigatie systemen. Dit is noodzakelijk om de reële stroomsnelheid te bepalen omdat de gemeten waarde van de sensor wordt beinvloed door de snelheid van het schip. De VM-Profiler wordt daarom gekoppeld aan de gyro en de DGPS om de werkelijke snelheid te verkrijgen. De traditionele methode is de "bottom-track" methode waarbij de sensor meer of minder de snelheid over de grond bepaalt. Nortek heeft gekozen geen "bottom track" te gebruiken en wel om de volgende reden:

  • De waterdiepte is niet van belang en het systeem werkt zowel in diep als ondiep water

  • "Bottom-track" werkt niet als de waterdiepte groter is dan het akoestisch bereik van de sensor

  • De bodem gesteldheid is niet belangrijk, voor "bottom-track" moet er een solide bodem en geen sediment verplaatsing zijn z.g. "moving bottom"

  • Bij gebruik van "bottom-tracking" moet de akoestische zendpulse altijd de bodem bereiken dus moet er bij diep water een laag frequent systeem worden gebruikt, terwijl er alleen data met een hoge nauwkeurigheid gewenst is direct onder het schip, waarbij een hoog frequent systeem de voorkeur heeft.

De Nortek SurveyP software berekent en presenteert grafisch on-line de stroomsnelheid en stroomrichting gegevens op een P.C. Het scherm laat zien de gecorrigeerde data, calibreert de installatie, bewaart automatisch de ruwe data en kan deze exporteren via de RS 232 uitgang met een variatie van formats. De SurveyP software integreert en presenteert tevens data van andere systemen zoals b.v. wind sensoren tegelijkertijd met de stroom profielen. De software kan tevens ASCII files exporteren voor processing of post-processing met eigen software.

De VM-Profiler bestaat uit:

  • Een robuuste transducer behuizing gemaakt van brons en geschikt voor permanente installatie.

  • P.C. met een intelligente multi-port seriële interface kaart (Windows NT)

  • Uitgebreide software met 8 seriële ingangen voor het controleren van communicatie tussen de verschillende

Related content
Forum Vessel mounted
Analyzing and interpreting data collected with Nortek VM-profilers