AWAC

ADCP en golf-hoogte en -richtingsmeter in een enkel instrument !

400 kHz AWAC_small

Met de Nortek  AWAC heeft u een ADCP voor het meten van een stromings-profiel en een golf-meetsysteem ineen. U kunt  totale waterkolom stroomsnelheid en –richting meten in 1 meter grote cellen. Golven van alle grootten meet u ook; inclusief lange-, storm- en korte golven.

De AWAC is ontworpen als monitoring systeem voor de kustzone. Het is een klein en robuust systeem dat vele jaren dienst doet in veeleisende omstandigheden. De behuizing bestaat uit hoogwaardig kunststof en titanium om corrosie te voorkomen. Het toepassingsgebied voor de AWAC is de kust zone tot een waterdiepte van 40 meter voor het 1 MHz, 60 meter voor het 600 Khz systeem en 100m voor de nieuwe 400 kHz versie.

De sensor wordt normaliter gemonteerd in een frame wat op de bodem staat met daarbij een batterij pakket in een aparte behuizing. De data wordt opgeslagen in de interne recorder. Terwijl de sensor veilig op de bodem en heeft dus geen last van storm, vandalisme of aanvaringen door de scheepvaart.

Als u de AWAC zelfstandig gebruikt wordt de data opgeslagen in het interne geheugen en wordt het instrument gevoed uit een extern batterij pakket. U kunt kiezen uit diverse accessoires om metingen mogelijk te maken tot 10 maanden lang (ieder uur een golfmeting en gebruik van Lithium batterijen). 

Het is ook mogelijk de data via akoestische telemetrie of een kabel naar een oppervlakte boei te zenden. De boei kan uitgerust worden met radio telemetrie voor verder verzending van de data naar de wal of een schip.

Waneer van deze toepassing gebruikt wordt gemaakt wordt meestal de ruwe data in de AWAC zelf verwerkt tot reële waarden, om te voorkomen dat grote pakketten data moeten worden overgezonden. Voor de online toepassing zijn kabel systemen, backup batterijen, de rekenprocessor ProLog, onshore interface units en online software beschiklbaar.

AST (Acoustic Surface Tracking):
Met de introductie van de AST is het mogelijk met de AWAC zeer korte tot lange golven te meten. Het principe is dat met deze firmware de golven akoestisch worden gevolgd met de vierde transducent die verticaal naar boven kijkt met een zeer nauwe akoestische bundel.

Door deze methode is het mogelijk dat de AWAC direct verschillende golf parameters kan meten en niet zoals bij anderen dat deze parameters worden berekend.

IJs metingen

Met de AWAC meet u niet alleen in de golven aan het wateroppervlak. In de winter kunt u ook ijsdikte meten. Deze methode is in de winter van 2008 en 2009 in het Poolgebied met zeer goede resultaten gebruikt. 

Getij metingen

SInds de zomer van 2011 kunt u in de AWAC beschikken over een verbeterde druksensor (nauwkeurigheid 0.1% van de volledige schaal). Bijvoorbeeld bij een waterdiepte van 20m en een druksensor met een bereik van 50 m is de absolute nauwkeurigheid van de diepte meting 5cm. Dit voldoet prime voor veel operationele toepassingen.

Software:
De AWAC software gebruikt u om de sensor te configureren voor de meting, de data uit het geheugen te halen en eventueel te converteren. Om de golfparameters te berekenen heeft u de keuze uit de eenvoudige Quickwave software of het grafische programma Storm. Met het programma SeaState maakt u eenvoudig een online systeem waarmee u ook grafische content voor uw website genereert. 

Toepassingen:

De AWAC wordt het meest toegepast voor langdurige meetcampagnes voor  het verzamelen van stroming- en golfgegevens, waarbij de sensor wordt gemonteerd in een bodem-frame met waterdieptes van 1 tot 40 meter.
Een andere toepassing is het gebruik met een oppervlakte boei wanneer de gegevens direct beschikbaar moeten zijn b.v. bij baggeroperaties.
Speciale voedingsadaptors zijn beschikbaar wanneer er zee lange kabels moeten worden gebruikt b.v. bij metingen voor een havenmond en de data beschikbaar moet zijn voor navigatie doeleinden.

Related content
Storm
Storm is Nortek's grafische programma voor de verwerking van golf- en stromingsdata. Het leest ruwe bestanden in van de Aquadopp Profiler, de AWAC en de Continental
Frames en klemmen
Montage materiaal en bodem frames voor al uw projecten
Batterijen
Alle Nortek instrumenten die autonoom gebruikt worden hebben batterijen nodig. Omdat niet elke meetperioden of meetfrequenties gelijk zijn kunt u kiezen uit een keur aan batterijen en batterij-behuizingen.
Monitoring Nord Stream
De Nord Stream gaspijplijn komt in Noord Oost Duitsland aan wal in een natuurgebied. Boskalis Offshore bereidt de aanlanding voor en zorgt voor Environmental Monitoring met door Nortek B.V. geleverde boeien voor het meten van golven, stroming en sedimentgehalte.