Vijf nieuwe kenmerken voor de Nortek Signature serie

Nieuwe firmware in de software en firmware van de Signatures geven u extra mogelijkheden.

De Signature serie was al erg flexibel en daar komen nu vier nieuwe eigenschappen bij.

1. de Nortek AHRS - een nauwkeurige vervanger van de tilt/kompas sensor

In dynamische omgevingen, zoals boeien, meet een standaard tilt/kompas sensor niet altijd de correcte waarden. Een nieuwe Attitude and Heading Reference System (AHRS) meet ook versnelling en geeft goede meetwaarden, onafhankelijk van bewegingen. De gemeten stromingsprofielen winnen hiermee aan nauwkeurigheid. 

2. Spectaculair verticale stroomsnelheden met de unieke HR modus. 

De nieuwe High-Resolution modus genereert spectaculair gedetailleerde data van de verticale snelheden in de waterkolom, vooral ook als het insturment met de stroming mee beweegt. Deze optie is beschikbaar op de 1 MHz Signature1000.

HR data

De data van de verticale snelheid als functie van de tijd (in seconden) en de diepte (in meters)  met de nieuwe HR modus. 

Turbulentiemetingen winnen hierbij veel aan meetbereik. Dit komt het meest tot zijn recht bij metingen met drijvers, en in meren en estuaria. 

In ondiep water en bij geringen stroomsnelheden ( < 0.5 m/s) is de Aquadopp HR nog steeds de beste keuze. 


3. Interne middeling met QA/QC 

De Signatures kunnen zowel de ruwe data als de gemiddelde data in aparte bestanden in het instrument opslaan. Bij de middeling wordt data van te lage kwaliteit buiten beschouwing gelaten. U kunt dus direct met de gemiddelde data aan de slag. 

 

4. Synchronisatie van instrumenten over RS485

Synchronisatie over ethernet kon al, synchronisatie in een RS485 net werk verhoogt de flexibiliteit. 

 

5. Instellen van een instrument met een browser.

De signatures kunt u programmeren met een browser en dit is nu aanzienlijk uitgebreid en ziet er ook fraaier uit, het oog wil ook wat. 

 

Meer info ...